Hlášení závad na místních komunikacích a silnicích II. a III. tř. a závad na prvcích veřejného osvětlení na území města Brna (o projektu)
Typ závady
Dopravní značení
Chodník
Svítidlo
Vozovka
Zábradlí, svodidla
Odvodnění
Mosty, lávky
Rozvaděč
Reklama na sloupu
Zeleň
Stav
Přijato
Opravuje se
Opraveno
Stav
Filtrovat
MAPA
SEZNAM